BUKU UNTUK PEMBACA

Misykat akan memberikan buku Spiritual Traveller. Tulis alamat dan nomor HP pada KONTAK REDAKSI 

SoundCloud Misykat
image

Klik SoundCloud Kajian Islam

Tata Cara Wudhu menurut Fikih Jafari

Panduan Tata Cara Shalat Fikih Jafari

BUKU LAYAK BACA

Membaca (buku) Maulid Nabi

image

Buku ini mengupas tradisi perayaan Maulid Nabi di dunia Islam umumnya dan di Indonesia khususnya. Didukung dengan penelitian yang cukup dalam, buku ini mengkaji asal-mula perayaan maulid, kapan mulai dicetuskan, dan bagaimana corak peringatan maulid dalam masing-masing tradisi.

selengkapnya...

Thu, 29 Sep 2016 @21:21

Bagenda Ali sareng Rakyan Sancang

image

Saurna, ti pakidulan Garut, aya putra Prabu Kretawarman (Tarumanagara, karajaan Sunda baheula) namina Rakyan Sancang. Rakyan Sancang anu can uninga di rupa bapa, ti Garut muru ka kulon rek neangan bapa, ngan bangblas ka Tanah Arab. Di tanah Arab, Rakyan tepang sareng Bagenda Ali (Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah).

selengkapnya...

Wed, 28 Sep 2016 @20:04

Shalat Jumat versi Mazhab Ahlulbait

image

Kalau shalat Jumat versi mazhab Ahlulbait, apakah sama dengan Ahlussunnah yang kalau tiga kali berturut-turut tidak dilaksanakan dia keluar dari kemuslimannya? Benarkah untuk pengikut mazhab Ahlulbait, shalat jumat tidak wajib?

selengkapnya...

Tue, 27 Sep 2016 @13:56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2016 Misykat · All Rights Reserved