Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Aliyyan Waliyullah bukan Syahadat

image

Teks syahadat adalah Asyhadualla ilahaillallah wa Asyhaduanna Muhammadar Rasulullah. Sesuai dengan ijma seluruh Muslim dari mazhab mana pun. Syiah tidak mengakui adanya tambahan lain atas teks syahadat sebagaimana ijma Muslimin tersebut.

Tambahan teks “wa ‘Aliyyan waliyullah ” sama sekali tidak ditemukan dalam buku-buku rujukan Syiah. Bahkan, penambahan teks tersebut, sebagaimana yang dituduhkan kepada Syiah dalam Azan, adalah bidah menurut jumhur ulama Syiah.

Sebagian awam yang menambahkan kalimat sebagaimana yang dituduhkan di atas tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar karena perilaku awam bukanlah sumber hukum ataupun otoritas yang dapat dipegang dalam menilai mazhab mana pun.

Di dalam Kitab Wasail Al-Syiah, bab 19 tentang azan dan iqamah disebutkan larangan untuk menambah teks “wa ‘Aliyyan waliyullah ” dalam azan. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang dimasukkan dengan tidak sahih dalam kitab-kitab Syiah.

Hal yang sama disebutkan dalam semua referensi Syiah lain. Kalau pun dibenarkan, hukum tambahan “wa ‘Aliyyan wa liyullah ” dalam azan adalah sama dengan hukum pendengar azan bershalawat ketika mendengar kata Muhammad disebutkan dalam syahadat (lihat Tahrir Al Wasilah Bab Azan dan Iqamah).***

(Sumber: Buku Putih Mazhab Syiah)


Sat, 8 Feb 2020 @13:55

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved