Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Hadits Tsaqalain Dalam Riwayat Syiah

image

Berikut ini kami akan menyampaikan beberapa hadits tsaqalain dari referensi Syiah:

 حدثنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال: حدثنا على بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين بن على عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله انى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العتره؟ فقال: انا والحسن والحسين والائمه التسعه من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه

Amirul Mukminin Ali as ditanya tentang sabda Rasullullah saw, "Aku tinggalkan bagimu dua perkara yang berat (tsaqalain), kitabullah (al-qur'an) dan itrahku, siapakah itrah? lalu dia (Imam Ali as) berkata: Aku, Hasan, Husain dan sembilan Imam dari keturunan Husain dan yang ke-9 dari mereka adalah al Mahdi dan al-Qa'im, dan mereka tidak akan berpisah dari kitabullah sampai mereka bertemu Rasulullah saw di telaga haudh".

Hadis tercantum dalam kitab Kamal al-Din, halaman 240-241 hadits no.64, dan Uyun Akhbar al-Ridha, volume 1 halaman 60 hadits no.25, Syaikh al-Shaduq. Hadits ini hasan kal shahih sanadnya, menurut Syaikh al-Bahbahani dalam kitab Ta'liqah ala manhaj al-maqal, halaman 275 adalah shahih.

 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)...رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي ارسل به فألزموا  وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله وأهل بيته اللذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما....

Dari Abi Ja'far as: ...Rasul saw telah menyampaikan apa yang diperintahkan (wahyukan) kepadanya, oleh karena itu menjadi keharusan bagimu melaksanakan wasiatnya dan apa yang dia ditinggalkan bagimu setelahnya adalah dua perkara yang berat (tsaqalain), kitabullah dan ahlulbaitnya, tidak akan tersesat orang yang berpegang teguh pada keduanya, dan tidak akan mendapat petunjuk yang meninggalkan keduanya.

Hadis tercantum pada kitab al-Kafi, volume 3 halaman 423 hadits no.6, Syaikh al-Kulaini. Hadits ini shahih menurut Allamah al-Majlisi dalam Mir'ah al-Uqul, volume 15 halaman 356.

 محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله)، قال: حدثني أبي، قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب الزراد، عن أبي محمد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، قال: كنت جالسا عند جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذ جاء شيخ قد انحنى من الكبر... فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) يا شيخ، إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله المنزل، و عترتي أهل بيتي، تجئ وأنت معنا يوم القيامة

Muawiyyah bin Wahab berkata: aku sedang duduk bersama Ja'far bin Muhammad as, ketika datang seorang syaikh yang sudah tua dan bungkuk. Lalu Abu Abdillah as berkata, Wahai Syaikh, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Aku tinggalkan bagi kamu dua perkara yang berat (tsaqalain), dan jika kamu berpegang pada keduanya kamu tidak akan tersesat, keduanya adalah kitabullah dan itrah ahlulbaitku, Aku (Rasul saw) akan datang dan kalian akan bersamaku pada hari kiamat.

Hadis tercantum dalam kitab al-Amali, halaman 161-162 majelis ke-6 hadits no.60, Syaikh al-Thusi. Hadits ini menurut Syaikh Hadi al-Najafi pada kitab Mawsu'ah Ahadits Ahl al-Bait, vol.2 halaman 80, tidak ada masalah pada sanadnya. Menurut Sayyid Hasyim al-Hasyimi dalam kitab Hiwar ma'a Fadhlullah, halaman 273 hadits ini sanadnya mu'tabar. ***

[dikirim oleh Muhammad kamal dalam Whats App Group Misykat]

 

Mon, 9 Nov 2020 @10:15

Copyright © 2021 Misykat · All Rights Reserved