Rubrik
Terbaru
PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed
AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

WhatsApp: 0812-2391-4000

Fanpage: Komunitas Misykat

Twitter: Sekolah Islam Ilmiah

BERBAGI BUKU ISLAM

MISYKAT akan memberikan buku-buku ISLAM secara gratis. Silakan tulis nama, alamat lengkap, dan WhatsApp (aktif) pada KONTAK

BAHAN BACAAN

Syafaat Rasulullah Saw

image

Syafaat berkaitan dengan akidah dan dalam pembahasan akidah ada 3 pembagian penting: Ilahiyat (ketuhanan), Nubuwat (Kenabian) dan sam'iyat (kabar yang masih sebatas kita dengar dan belum kita alami).

Ilahiyat adalah pembahasan yang berkaitan dengan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah swt. Begitu pun pembahasan Nubuwat yang kaitannya dengan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi para rasul. Sedangkan sam'iyat seperti pembahasan surga, neraka, syafaat dan seterusnya.

Maka tentu pertanyaan tentang Syafaat bukan dalam ranah fiqih tetapi dalam ranah akidah. Terkait syafaat Rasulullah saw. di hari kiamat sangat banyak di antaranya; akan memberikan syafaat kepada kita karena amal kita sedikit ketika dihisab, dalam hal ini Ahli Mudhar banyak dikeluarkan dari Neraka karena syafaat Rasulullah. 

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qais: " Pada suatu malam saya bersama Abi Burdah,  kemudian Harits bin Aqyas datang dan berkata: Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya ada di antara umatku yang masuk surga karena mendapat syafaatku, dan yang paling banyak ahli Mudar".

Diantara bentuk syafaat Rasulullah saw. dikeluarkannya seseorang yang masuk neraka. Diriwayatkan oleh Jabir  dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, " Seseorang akan dikeluarkan dari neraka seperti 'tsa'arir' (pecahan-pecahan), sayapun bertanya : Apa yang di maksud tsa'arir Ya Rasulullah?  Rasulullah menjawa saw, "Orang-orang lemah." keadaan mulutnya terjatuh (telah banyak melakukan kesalahan dalam berbicara), kemudian saya bertanya  kepada Amru bin Dinar: wahai Abi Muhammad apakah kamu pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda, "dengan syafaatku sesorang akan keluar dari Neraka"? dia (Jabir bin Abdullah) menjawab: iya.

(Maulana Syeikh Ali Jum'ah adalah Ulama di Universitas Al-Azhar, Mesir)

Wed, 1 Nov 2017 @15:27

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved