Rubrik
Terbaru
Kirim Artikel & Pertanyaan

ke email: abumisykat@gmail.com

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

RSS Feed
Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

Instagram MisykatNet
image

.

Follow Twitter Misykat
image

Silahkan ikuti Twitter Misykat

YouTube Misykat TV
image

Subscribe Channel Misykat TV

TATA CARA SHALAT

PENGUNJUNG

Flag Counter

The Downfall of Dinasty: Novel yang Menanamkan Kebencian

image

The Downfall of Dinasty adalah novel baru. Novel ini ditulis oleh seorang sarjana sejarah dan sedang menyelesaikan master sejarah di Cairo, Mesir. Sangat jarang orang Indonesia yang berani menulis sejarah Timur Tengah, khususnya Islam abad pertengahan. Apalagi ini novel.

Tentu butuh waktu yang panjang dan imajinasi hebat. Saya kira itu yang telah diupayakan oleh Indra Gunawan, penulis novel The Downfall of Dinasty: Khianat di Tanah Baghdad. Novel ini diterbitkan Salamadani Grafindo pada 2013.

 

Lemah Perspektif

Dugi kiwari sim kuring can apal dadasarna anu dicepeng penerbit dugi ka wantun medalkeun eta novel. Mun ditilik tina eusi caritana ngan ukur mindahkan tina buku sajarah kana basa carita novel. Ngan dipapaes bae ngangge lalakon tilu sobat jeung hiji awewe anu cariosna mah ngahaja supados aya patali batin deudeuh. Orokaya lalakon fiktif eta teu janten mapaes carita malah ngajantenkeun carita leupas tina konteks historis.

Jigana keur anu getol maca buku mah cekap ku maos buku-buku samodel Ensiklopedia Islam (dikaluarkeun ichtiar baroe van hoeve),The Venture of Islam karya Marshall GS Hodgson, Sejarah Sosial Ummat Islam karya Ira M.Lapidus, atanapi buku-buku anu diserat ahli sajarah sapertos Rasul Jafarian. Eta buku-buku anu kantos diaos ku simkuring ngeunaan sajarah umat Islam, hususna ngeunaan peradaban Islam. Malihan waktos kuliah mah kaetang saban lebet kelas pasti teu leupas dina obrolan sajarah. Maklum kuring kantos kuliah sajarah di UIN Bandung dugi rengse.

Mun nilik dina kaverna jiga nu serieus eta novel. Kukituna kuring maksakeun maca eta novel. Diaos ti awal dugi akhir. Eces yen Dinasti Abbasiyah anu kawentar agreng dina kabudayaaan manusa sarta simbul kajayaan Islam ancurna ku laku urang karajaan sorangan. Ngan asana teu puguh jujutan sabab musababna beut kitu bae jalan caritana eta novel. Ancurna kajayaan Abbasiyah disebatkeun lantaran ‘dendam’ madhab. 

Mun diteungeutan dina buku-buku sajarah mah seueur pisan nu janten marga lantaran ancurna Dinasti Abbasiyah. Ngan anu nyerat ieu novel katinggalna ngan tiasa ninggal tina aspek madhab hungkul. Jigana kaasup kedul maca jeung mumul ngorehan dina buku-buku sajarah. Sanajan dina kaca bagean ahir diserat kitab-kitab; katinggalna ngan ukur papaes. 

Kitu deui dina basa anu digunakeun. Teu katinggal kakiatan basa anu digunakeun. Kalimah-kalimahna ampir sarua jeung aosan buku biasa. Sesah ninggal unsur sastrana dina kalimat-kalimah novel eta. 

Kitu deui data-data sajarahna sarua jeung seratan orientalis anu ngewa ka Islam anu dina buku-bukuna resep ngabolekerkeun papaseaan. Padahal mah loba aspek sejen anu tiasa diangkat dina sajarah kanggo dinovelkeun nu bakal nganteurkeun urang Islam kiwari bangga sareng terang naon bae anu kedah dipadamel kanggo ngamajukeun Islam. 

Sanajan dibere komentar ku sastrawan anu kahot, keur simkuring mah teu aya anu aheng dina eta novel. Ngan ukur ngaringkes sajarah janten carita teras dipapaes ku unsur imajinasi. Kusabab kitu samemeh maos novel The Downfall of Dinasty, usahakeun maosan buku-buku sajarah Islam anu kakoncara sarta nilai akademisna kabuktos. 

Catatan Editologi

Maaf saya pakai bahasa Sunda. Terasa susah kalau menggunakan bahasa Indonesia dalam mengomentari yang bernuansa sensitif. Apalagi kini masih kian membara digaungkan di negeri ini hujatan terhadap mazhab Islam yang berbeda dengan mayoritas, sehingga menelan korban dan rumah-rumah pun hangus. Saya merasa ngeri dengan fenomena gerakan agama Islam di negeri ini. Kalau baca novel The Downfall of Dinasty terlihat sedang terus mengipasi bara dalam sekam. 

Sesuai dengan janji kepada kawan yang memberi novel The Downfall of Dinasty, saya memberikan akan catatan. 

Pertama dari sisi editologi dan standar buku. Dahulu saat saya bekerja menjadi editor, senior saya senantiasa mewanti-wanti kalau dalam menyunting buku dan lay-out harus sesuai dengan standar yang berlaku dalam dunia penerbitan. Karena itu, acuan yang dirujuk adalah buku-buku dan pelajaran dari master penerbitan Indonesia: Bambang Trim. 

Dalam novel The Downfall of Dinasty, saya menemukan pada ‘running title’ halaman kanan diisi dengan nama pengarang. Biasanya yang standar: halaman kiri judul buku dan halaman kanan pada ‘running title’ diisi dengan bab atau bagian isi buku. 

Kemudian daftar isi buku tidak pada halaman genap, malah pada halaman ganjil. Juga pada bagian awal setiap ganti bab atau bagian tidak berada pada halaman genap. Malah tidak konsisten. Sepertinya mengejar halaman. 

Pada daftar isi tertulis: 10 – Surga di Anbar. Kemudian dibuka halaman 268, ternyata bab atau bagian tersebut ditulis dengan:Syurga di Anbar. Masih berkaitan dengan masalah teknis buku dan editologi adalah berkaitan dengan nama negara: Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia yang disebutkan tokoh Zaid pada halaman 259, tidak sesuai dengan konteks historis. 

Saya kira semua orang tahu kalau nama-nama negara tersebut belum muncul/berdiri pada zaman Dinasti Abbasiyah. Kalau tak salah, negara-negara modern tersebut lahir sekira abad 18 dan 19 Masehi. Tidak sejaman dengan Dinasti Abbasiyah yang tegak pada abad 8 sampai 13 Masehi. Saya kira ini yang luput dari editor. Sangat dimaklumi karena waktu yang mepet harus segera terbit. Hasilnya demikian. 

Kedua, kecenderungan penulis novel dalam membela mazhab yang dianutnya sangat dominan. Sampai-sampai kalimat-kalimat bernada berang muncul ditujukan pada mazhab yang dianggapnya menjadi biang musnahnya peradaban Islam. Tidak percaya silakan baca halaman 65 sampai 69.

Saya teringat dengan seorang cendekiawan yang mengatakan: akhlak (seorang penulis) bisa dilihat dari kalimat-kalimat yang ditulis. 

Dari profil bagian belakang, sang penulis novel ini seorang sarjana sejarah dan sedang menempuh studi master sejarah di Mesir. Negeri yang mayoritas Islam dan lumbung khazanah ilmu-ilmu Islam. Mungkin pola pembelajaran sejarah di Indonesia dengan Mesir berbeda. Karena itu, saya sangat kagum dengan novel ini yang masih kuat dipengaruhi historiografi Barat yang lebih menonjolkan konflik dan politik belah bambu. Seorang yang memecah bambu biasanya mengangkat satu belahan dan menginjak belahan yang lain. Belahan yang lain itu kemudian dituding penyebab utama jatuhnya kejayaan Kerajaan Islam yang besar. 

Saya kira novel The Downfall of Dinasty ini mengikuti model historiografi Barat yang memiliki kecenderungan untuk memecah Islam. Dan, seorang sarjana Islam yang sudah tercerahkan tidak akan terjebak dalam model historiografi model Barat tersebut.

Karena itu, buat kawan-kawan yang akan membaca novel The Downfall of Dinasty, luangkan waktu untuk membaca buku-buku sejarah yang nilai akademisnya teruji. Masalah sejarah kalau salah lahap akan membuat diri menjadi megalomania. *** (Ahmad Sahidin)


Mon, 9 Nov 2020 @10:16

Copyright © 2021 Misykat · All Rights Reserved