Media Kajian

Fanpage Facebook MISYKAT

YouTube Channel Misykat TV 

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Karbala Al-Husaini, Antara Akal dan Emosional (3)

image

Seperti yang dikatakan almarhum guru kami, Sayyid Al-Khui ketika ditanya: Apakah budaya seperti ini dapat dikatakan sebuah syiar dan apakah boleh dilakukan? Sayyid Khui menjawab: Jika dapat menginjak-injak kesucian mazhab maka hukumnya tidak boleh. Lalu beliau ditanya lagi: Apakah batasan menginjak-injak kesucian mazhab? Jawabnya: Yang dapat membuatnya menjadi bahan tertawaan dan ejekan orang lain.

selengkapnya...

Tue, 3 Sep 2019 @20:47

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Karbala Al-Husaini, Antara Akal dan Emosional (2)

image

Ada sebuah riwayat yang terkenal di mana dalam suatu malam ketika Beliau as tidur dan bangun mengajak bicara Ali Akbar kemudian menangis, lalu beliau tidur lagi dan bangun kemudian mengajak bicara Qasim bin Hasan kemudian menangis lagi. Yakni yang tampak adalah bagaimana Beliau as tak mampu menguasai dirinya menghadapi peristiwa tersebut.

selengkapnya...

Tue, 3 Sep 2019 @11:04

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Karbala Al-Husaini, antara Akal dan Emosional (1)

image

Jika Imam Husain as keluar untuk berperang, lalu mengapa Beliau as membawa anak-anak bersamanya? Membawa kaum wanita bersamanya? Jika Beliau as ingin mencari kesyahidan, lalu mengapa Beliau paksakan kesyahidan itu pada mereka? Walaupun Beliau siap untuk menerima kesyahidan dalam usahanya tersebut. Dan problematika yang kita hadapi adalah adanya budaya ratapan dan tangisan yang menunjukkan penekanan pada dramatis peristiwa melebihi penekanan terhadap inti permasalahan, dan para khatib mengarahkan umat ke arah ini.

selengkapnya...

Tue, 3 Sep 2019 @10:26

Percik Kisah Pecinta Al-Husain

image

Aku selalu datang ke majelis dengan mengepit kedua sandalku. Karena bila tidak, Allamah Sayyid Ali Qadhi akan merapikannya. Setiap masuk bulan Muharram, wajahnya berubah. Ia selalu berdiri di depan majelis, di pintu masjid. Dan ia rapikan sandal para hadirin. Ia lepaskan sandal itu dari jamaah yang keheranan menyerahkannya.

selengkapnya...

Tue, 3 Sep 2019 @09:27

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved