AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Membaca Al-Quran dengan Diiringi Musik

image

Apa pendapat Anda mengenai cara baru dalam membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan menghasilkan pengaruh lebih besar, misalnya bacaannya mirip lagu (yang diiringi musuk)?

selengkapnya...

Wed, 28 Mar 2018 @15:03

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Muslimah main Teater dan Film serta Pandangan Islam tentang Menyanyi

image

Apa pendapat Anda mengenai keikutsertaan Muslimah dalam main teater dan film? Dan nasihat dan perintah apa yang Anda berikan kepada para keluarga yang konservatif dalam bidang ini? Bagaimana konsep Islam tentang menyanyi?

selengkapnya...

Wed, 28 Mar 2018 @14:51

Manazil al-Sairin, Manzilah Penjagaan Diri (al-Tahzib)

image

Penjagaan Diri adalah ujian bagi penghulu kepermulaan dan syariat dari syariat pelatihan diri (al-riyadhah). Yang dimaksud ujian adalah keterlepasan diri dari keburukan sifat yang merupakan puncak dari kepermulaan perjalanan awal dan Syariat dari Syariat Pelatihan diri, yaitu Thariqah atau ketentuan Ruhani yang ditempuh oleh Salik.

selengkapnya...

Wed, 28 Mar 2018 @08:39

Manazil al-Sairin, Manzilah Ketulusan (al-Ikhlas)

image

Manzilah pertama dari ketulusan adalah menghilangkan perhatian perbuatan dari perbuatan, melepaskan dari tuntutan balasan bagi perbuatan, menurunkan dengan ridha terhadap perbuatan. Menghilangkan perhatian perbuatan, yaitu tidak memandang bahwa perbuatan baik yang dilakukan karena dirinya; tetapi bahwa perbuatan baik yang dilakukan tidak lain karena pemberian Allah kepada dirinya.

selengkapnya...

Wed, 28 Mar 2018 @08:34

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved