AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

Minat beli buku klik covernya
image

 

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Di Manakah Tempat Hatim al-Thayy [by KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw berkata: Aku heran dengan seorang muslim yang didatangi sesama muslim yang memerlukan bantuannya, tapi ia tidak mau melakukan kebaikan. Sekiranya ia tidak mengharapkan pahala dan tidak takut siksa, ia masih pantas bersegera melakukan akhlak yang mulia. Itulah yang akan membawanya ke jalan keselamatan.

selengkapnya...

Wed, 30 Jan 2019 @15:08

Ziarah Kubur (2) [by KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Saya teringat sebuah kisah ketika seorang yang salih pergi mengunjungi pekuburan kaum muslimin. Setelah mengucapkan salam, orang salih itu lalu berdoa. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan para penghuni kubur di sekitarnya. Usai berdoa, tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di sebuah taman yang sangat indah. Ia menyusuri setapak jalan yang membawanya ke istana yang megah.

selengkapnya...

Mon, 28 Jan 2019 @14:12

Ziarah Kubur (1) [by KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Belakangan ada sebagian di antara kita yang memandang ziarah kubur sebagai perbuatan yang tidak diajarkan Islam, tetapi diadopsi dari ajaran leluhur. Betulkah pendapat itu? Apakah ziarah kubur merupakan sunnah yang dianjurkan Nabi saw ataukah bidah, hal baru yang dibuat-buat kemudian hari? Apa dasar-dasar ziarah dalam Al-Quran dan Sunnah?

selengkapnya...

Mon, 28 Jan 2019 @14:11

Tingkatan Islam dan Iman menurut Thabathabai [by KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Setelah Tuhan mengisahkan perjuangan Ibrahim as sebagai tauladan yang utama, contoh orang yang pasrah sepenuhnya kepada Tuhan; setelah Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Tuhan untuk membangun kembali Kabah; setelah keduanya berdoa agar dijadikan orang-orang Islam, Tuhan memanggil Ibrahim. Ketika Tuhannya berkata kepadanya: Islamlah kamu. Ibrahim berkata: Aku berislam kepada Tuhan Semesta Alam (QS. Al-Baqarah: 131).

selengkapnya...

Fri, 25 Jan 2019 @15:07

Noam Chomsky: Manufacturing Consent [by KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Seorang tokoh utama dalam filsafat analitik, yang sering kali digelari orang Amerika yang paling anti Amerika dan orang Yahudi yang paling anti Yahudi. Ia semula tinggal di Eropa, tetapi kemudian ia melarikan diri bersama orang tuanya ke Amerika Serikat dan tingggal di Philadelphia dari keluarga intelektual. Dan orang ini menunjukkan kecerdasannya sejak kecil. Pada usia 27 tahunan, ia lulus sebagai doktor di dalam kajian linguistik, dalam teorinya yang terkenal sebagai teori Transformational Grammar, kemudian pada tahun yang sama ia diangkat sebagai guru besar di Universitasnya. Namanya Noam Chomsky.

selengkapnya...

Mon, 14 Jan 2019 @11:46

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved