AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

Minat beli buku klik covernya
image

 

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Marifat Al-Quran (5): Al-Qur'an dan Kalimat Allah [by Kholid Al-Walid]

image

Al-Qu'an menunjukkan ada tiga Kalimat Allah SWT. Pertama, Kalimat Allah yang termanifestasi dalam setiap bagian alam semesta. Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).

selengkapnya...

Tue, 28 Apr 2020 @09:07

An-Nashr (Pitulung)

image

Ieu tarjamah surah An-Nashr, anu hartosna pitulung. Tarjamah na dicandak ti mushaf Al-Amin: Al-Quran Tarjamah Sunda. Medal taun 2003 ku Dipenogoro Bandung. Sareng nyandak ti buku Terjemahan Puitis Al-Quran, kaca 18. Hayu urang aos surahna bari lenyepan.

selengkapnya...

Mon, 27 Apr 2020 @11:30

Marifat Al-Quran (4): Al-Quran dan Kualitas Wahyu Ilahi [by Kholid Al-Walid]

image

Allah SWT di akhir Surat al-Syura berfirman: Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

selengkapnya...

Mon, 27 Apr 2020 @07:42

Shalat Terawih Syiah

image

Menurut (Muslim) Syiah, Rasulullah saw tidak pernah mengajarkan dilaksanakannya shalat sunah secara berjamaah, bahkan di jaman khalifah Abu Bakar pun hal itu tidak pernah dilakukan. Salah satu kritikan yang diutarakan kepada orang-orang Syiah di bulan Ramadhan adalah, mengapa orang Syiah tidak melakukan shalat terawih? Padahal madzhab-madzhab lainnya sangat menekankan shalat terawih, sedangkan Syiah tidak melaksanakan sunah tersebut?

selengkapnya...

Sun, 26 Apr 2020 @06:26

Pesan Moral Puasa [by Jalaluddin Rakhmat]

image

Salah satu pesan moral yang utama ibadah puasa adalah supaya kita menjaga diri dari memakan sembarang makanan. Bahkan makanan yang halal pun tidak boleh kita makan sebelum datang waktunya yang tepat. Jadi, jangan sembarang makan. Jangan makan asal saja. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan itu.

selengkapnya...

Sun, 26 Apr 2020 @06:00

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved