Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Dongeng ti Guruna

image

Babaturan simkuring ngadongeng. Ieu dongengna dicarioskeun ti guruna. Ajengan kampung anu janten guru ngaosna ngobrolkeun yen sagala ucap polah jeung laku anu dialungkeun ka batur sok malikan deui. Karma meureun disebatna ceuk urang Sunda mah.

selengkapnya...

Sat, 11 Jul 2020 @06:38

Naha Maneh Maca Buku?

image

Naha maneh maca buku? Tah eta patarosan anu dugi ka simkuring. Ngan teu diwaler sarius. Ukur diwaler: ngarah aya kagiatan anu manfaat jeung nambih elmu. Kitu bae waleran simkuring. Buku anu diaos ku simkuring anu citak. Sanajan aya anu digital (pdf atanapi online), tapi maca buku citak langsung geunah dibacana. Langkung tiasa disoretan lambar buku anu keur kuring kedah janten lenyepaneun atanapi anu kedah diguar deui.

selengkapnya...

Thu, 25 Jun 2020 @20:06

Sabada Pupus Nabi, Saha Anu Janten Otoritas Agama?

image

Mun nilik kana konsep kanabian dina kapamimpina umat saleresna ditantoskeun ku Allah. Allah nangtukeun saha anu kedah janten Rasul sareng Nabi. Kangjeng Nabi Muhammad saw ditangtoskeun janten Nabi akhir zaman anu hartina henteu aya deui Nabi dugi poe Kiamat. Kusabab Nabi parantos pupus sareng pungkasan sakedah na urang Islam gaduh pamingpin anu dirujuk dina urusan agama Islam jeung conto na kahirupan.

selengkapnya...

Tue, 26 May 2020 @07:07

Tarikh Islam: Kontribusi na Kaelmuan

image

Sanajan urang Islam (Abad 8-16 Masehi) aya dina kakawasaan karajaan-karajaan, tapi aya kontribusina dina kaelmuan. Diantawisna widang filsafat, tasawuf, elmu kalam (teologi), ushul fiqih jeung fiqih, tafsir Al-Quran, ulumul Quran, elmu kesehatan, kimia, astronomi, sajarah jeung biografi, hadis jeung ulumul hadis, arsitektur, sastra jeung widang anu sejenna.

selengkapnya...

Tue, 19 May 2020 @09:54

1 2 3 4 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved