BERBAGI BUKU

TULIS nama, alamat & HP/WhatsApp pada KONTAK

TATA CARA SHALAT

RSS Feed

Artikel (2)

Keywords: ahwal

Manazil al-Sairin, Manzilah Keteguhan (al-Istiqomah)

image

Manzilah Pertama adalah Keteguhan dalam kesungguhan melakukan kestabilan, tidaklah bertentangan dengan ketentuan ilmu, tidak juga melebihi batas ikhlas serta bertentangan dengan ketentuan Sunnah. Ini tingkat keteguhan pemula berusaha berada pada jalur yang moderat di antara dua titik ekstrim dan wajib bagi pemula untuk berusaha selalu menyeimbangkan keadaan ini. Sekiranya dirinya terjebak pada titik ekstrim maka gugurlah proses ruhani dirinya dan batallah manzilah keteguhan baginya.

selengkapnya...

Mon, 9 Apr 2018 @20:24

Manazil al-Sairin, Manzilah Ketertarikan (al-Raghbah)

image

Ketertarikan lebih bersifat hakiki di atas harapan. Harapan adalah keinginan yang ingin diwujudkan sedangkan ketertarikan adalah jalan ruhani untuk mewujudkan. Harapan adalah sesuatu yang masih bersifat keinginan dan terwujudnya hanyalah bersifat kemungkinan. Sedangkan ketertarikan objeknya sudah jelas dan telah ditempuh untuk meraih objek tersebut.

selengkapnya...

Wed, 21 Mar 2018 @13:51

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved