CERAMAH DAN KAJIAN ISLAM

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Artikel (417)

Keywords: ali

Manzilah Penghormatan (al-Hurmah)

image

Penghormatan adalah menjaga dan mengagungkan hak-hak yang ada pada al-Haqq. Dalam penjelasan Syaikh: Penghormatan adalah perendahan diri dari penentangan dan hal yang dilarang (al-Mujasaraat).

selengkapnya...

Thu, 22 Mar 2018 @14:08

Manazil al-Sairin, Manzilah Penjagaan (al-Muraqabah)

image

Penjagaan (al-muraqabah) adalah kontinuitas dalam memperhatikan maksud. Penjagaan adalah aktivitas Hati dan merupakan perhatian Hadrat al-Haqq terhadap hati.

selengkapnya...

Thu, 22 Mar 2018 @14:04

Imam Al-Baqir, Zaidiyah, dan Rafidhah

image

Tanggal 1 Rajab adalah hari kelahiran Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau adalah Imam dari garis Ahlulbait yang kini dikenal mazhab Syiah Imamiyah. Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainal Abidin putra Cucu Rasulullah saw: Al-Husain. Al-Baqir menjadi Imam berdasarkan nash (dalil). Bukan atas dasar pemilihan atau rasa suka umat terhadap tokoh masyarakat. Karena itu, posisi Al-Baqir lebih terjamin dari sisi agama Islam ketimbang para pemimpin lainnya.

selengkapnya...

Sun, 18 Mar 2018 @17:31

Manazil al-Sairin: Manzilah Ketekunan [by Dr Kholid Al-Walid]

image

Allah SWT berfirman: sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan (QS 73:8). Ketekunan (al-tabatul) adalah keterputusan secara keseluruhan atau panggilan menuju Allah melalui keterpisahan dengan segala sesuatu. Tentang ini ada tiga manzilah.

selengkapnya...

Mon, 12 Mar 2018 @11:47

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved