AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Artikel (415)

Keywords: ali

Manzilah Takut (al-Khauf)

image

Manzilah Takut adalah manzilah kedua dari Manzilah Pintu-Pintu (al-Abwab). Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka). Syaikh menjadikan Al-Quran surah 16 ayat 50, ini sebagai dasar untuk menunjukkan rasa takut yang timbul dari keimanan dan ketakwaan bukan Rasa Takut yang salah yaitu karena urusan dunia dan ketakutan yang muncul sebagai akibat cinta dunia.

selengkapnya...

Sun, 11 Feb 2018 @14:04

Manzilah Al-Huzn [by Dr Kholid Al-Walid]

image

Kesedihan adalah derita atas kehilangan dan penyesalan atas pelanggaran. Kesedihan pada tingkat umum adalah kurangnya dalam pelayanan, kerjatuhan dan kelalaian terhadap hari yang berlalu. Kurangnya pelayanan adalah kurangnya dalam ketaatan seorang hamba terhadap Mawlanya. Ini. Hal ini tentu menjadi penghalang perjalanan ruhaniah bagi seorang Salik dan menimbulkan persoalan yang banyak bagi ruhaninya. Kejatuhan dalam keburukan yang pernah terjadi padanya adalah sumber bagi sulitnya mata air Ilahiah terpancar di hatinya.

selengkapnya...

Mon, 5 Feb 2018 @12:44

Manazil al-Sairin: Manzilah Mendengar

image

Mendengar adalah pintu dari hakikat kesadaran. Sekiranya seorang hamba mau mendengarkan seruan kebaikan kepadanya maka dia akan dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik. Mendengar bagi tingkatan umum, menjawab panggilan dengan ketaatan. Menjawab panggilan dengan kesungguhan dan sampainya penyaksian pada cahaya mata Bathin.

selengkapnya...

Fri, 2 Feb 2018 @11:38

Manazil al-Sairin: Manzilah Pelatihan Diri (Riyadhah)

image

Pelatihan Diri adalah upaya melatih diri hingga dapat menerima kebenaran. Yaitu Salik melatih dirinya baik pada tingkat niat, amal dan ketaatannya untuk semata dilakukan karena Allah dan menjauhkan diri atas hal-hal yang mengganggu upayanya. Ada tiga manzilah pada pelatihan diri:

selengkapnya...

Fri, 2 Feb 2018 @11:20

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved