Rubrik
Terbaru
Telegram Misykat
image

.

YouTube Misykat TV
image

.

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed
AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Minat beli buku klik covernya
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)
image

 

Artikel (116)

Keywords: allah

Tidak Tumbuhnya Bulu pada Wajah dan Sebabnya

image

Aku bertanya: Wahai Tuanku, aku telah melihat orang yang tetap dalam keadaan seperti masa kanak-kanaknya dan tidak tumbuh bulu pada wajahnya hingga mencapai usia dewasa.

selengkapnya...

Mon, 23 Mar 2020 @11:36

Al-Faatihah (Bubuka)

image

Ieu mangrupa tarjamah Al-Quran dina basa Sunda, utamana ngarujuk kana tarjamah anu dikaluarkeun ku Kementerian Agama Republik Indonesia. Tah ieu surah Al-Faatihah anu galib keur urang Islam mah diaos saban netepan (shalat). Malihan kalebet rukun shalat anu kedah diaos na rakaat kahiji jeung kadua. Tah ayeuna urang aos sareng tarjamahna.

selengkapnya...

Thu, 19 Mar 2020 @08:05

Manusia Tanpa Ruang dan Tanpa Tanah [by Nano Warno Ph.D]

image

Peradaban mengandung tiga lapisan. Lapisan yang pertama, yaitu lapisan yang terluar, adalah lapisan yang paling tampak, terobservasi, teramati, terdeteksi yang memiliki bentuk pejal, material, dan fisik. Infrastruktur jalan-jalan, mall, parkir, taman-taman, toko-tokoh, pasar, bioskop adalah lapisan luar dari peradaban manusia.

selengkapnya...

Tue, 17 Mar 2020 @15:17

Tauhid Mufadhdhal: Munculnya Alam dan Ketersusunan Bagian-bagiannya

image

Wahai Mufadhdhal, awal pelajaran dan bukti adanya Pencipta Yang Maha Suci adalah munculnya alam ini dan ketersusunan bagian-bagiannya atas apa yang semestinya. Jika engkau perhatikan alam ini dengan pikiranmu dan mengkajinya dengan akalmu, maka engkau mendapatinya seperti rumah yang dibangun dan tersedia di dalamnya semua yang dibutuhkan hamba-hambaNya.

selengkapnya...

Wed, 11 Mar 2020 @19:43

Tauhid Mufadhdhal: Perbincangan Ibnu Abil-Awjaiy dengan Sahabatnya

image

Muhammad bin Sannan meriwayatkan: Menyampaikan kepadaku Al-Mufadhdhal bin Umar. Dia berkata: Suatu hari setelah Ashar, aku duduk di Rawdhah antara kubur dan mimbar. Aku memikirkan tentang apa yang Allah Swt khususkan kepada Sayyidina Muhammad Saw berupa kemuliaan dan keutamaan, serta apa-apa yang Dia karuniakan berupa anugerah kepadanya, yang kesemuanya tidak diketahui oleh kebanyakan umat. Mereka tidak mengetahui keutamaan dan kedudukannya yang agung serta martabatnya yang tinggi. Aku pun demikian, hingga suatu saat aku menemui Ibn Abil-Awja.

selengkapnya...

Fri, 6 Mar 2020 @10:09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved