AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Tanya Jawab Islam
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)

Artikel (29)

Keywords: bukan

Sayyid Thanthawi: Tidak Dibenarkan Menganggap Pengikut Syiah Bukan Muslim

image

Apakah dibolehkan menganggap mazhab yang tidak termasuk dalam Islam Sunni sebagai bagian dari Islam yang benar? Atau dengan makna lain, apakah orang yang mengikuti dan mengamalkan salah satu di antara mazhab ini: empat mazhab Sunni, mazhab Zhahiri, mazhab Jafari, mazhab Zaidi, mazhab Abadhi, semuanya dapat dipandang muslim?

selengkapnya...

Wed, 11 Dec 2019 @10:16

Misi Utama Nabi Muhammad Bukan untuk Mengislamkan Dunia

image

Menebar Rahmat dan memperbaiki Akhlak itulah misi utama Nabi, bukan maksa-maksa orang lain masuk Islam atau memaksa mengikuti fatwa dan tafsiran kita sendiri, atau bahkan memaksa orang lain mengikuti pilihan politik kita. Pemaksaan terhadap orang lain itu bukan rahmat dan bukan pula akhlak yang mulia. La ikraha fi al-din. Tidak ada paksaan dalam beragama.

selengkapnya...

Sun, 24 Nov 2019 @21:33

Jalaluddin Rakhmat: Kafir itu Label Moral, Bukan Akidah

image

Saya ingin mencontohkan makna kafir dalam redaksi Al-Quran. Misalnya disebutkan bahwa orang yang kafir adalah lawan dari orang yang berterima kasih. Dalam Al-Quran disebutkan: imma syakuran waimma kafura (bersyukur atau pun tidak bersyukur); lain syakartum laazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid (kalau engkau bersyukur, Aku akan tambahkan nikmatku, kalau engkau ingkar (nikmat) sesungguhnya azabku amat pedih). Di sini kata kafir selalu dikaitkan dengan persoalan etika, sikap seseorang terhadap Tuhan atau terhadap manusia lainnya. Jadi, kata kafir adalah sebuah label moral, bukan label akidah atau keyakinan seperti yang kita ketahui.

selengkapnya...

Mon, 4 Mar 2019 @11:36

BENDERA ISIS DAN HTI BUKAN BENDERA ISLAM, BUKAN BENDERA TAUHID, BUKAN PULA BENDERA RASUL! [by Prof. Nadirsyah Hosen, Ph.D]

image

ISIS dan HTI sama-sama mengklaim bendera dan panji yang mereka miliki adalah sesuai dengan Liwa dan rayah-nya Rasulullah. Benarkah? Enggak! Kalau klaim mereka benar, kenapa bendera ISIS dan HTI berbeda design dan khat tulisan arabnya?

selengkapnya...

Tue, 23 Oct 2018 @10:40

Gen Bukan Satu-satunya Faktor yang Membentuk Kepribadian Manusia

image

Menurut Anda, apakah sifat-sifat genetis merupakan alasan (sebab) bagi manusia, yang akan menyelamatkannya dari siksa Allah lantaran tidak menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya? Berikut ini jawaban Ayatullah Udzma Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah.

selengkapnya...

Thu, 21 Jun 2018 @21:40

1 2 3 4 5 6 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved