Rubrik
Terbaru
Media Kajian

Fanpage Facebook MISYKAT

YouTube Channel Misykat TV 

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Artikel (124)

Keywords: dalam

Meneladani Imam Ali as dalam Mendidik Anak [by Miftah Fauzi Rakhmat]

image

Imam Ali as adalah pintu kepada perbendaharaan ilmu Rasulullah Saw. Tidak mengherankan jika dari washi Rasulullah Saw ini terpancar hikmah yang sangat melimpah. Berikut ini kami sarikan kembali pelajaran penting dari Imam 'Ali as yang berkenaan dengan pendidikan anak yang bisa kita terapkan ketika mendidik anak-anak titipan Tuhan.

selengkapnya...

Fri, 13 Dec 2019 @19:18

Khutbah Jumat: Orang-orang yang Bangkrut dalam Agama Islam

image

Pada suatu kesempatan Rasulullah saw bertanya kepada para sahabat apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bertanya: Tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Mereka (para sahabat) menjawab: Orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda.

selengkapnya...

Fri, 6 Dec 2019 @09:51

Makna Ulil Amri dalam Kitab Tafsir

image

Kata Ulil Amri merupakan kata yang akrab ditelinga kita. Seringkali dalam perbincangan sehari-hari kita menggunakan istilah ini. Istilah Ulil Amri sebenarnya dirujuk dari Al-Quran Surat An-Nisa: 59, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Akan tetapi apa sebenarnya makna ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut? Tulisan berikut ini mencoba merujuk kepada sejumlah kitab tafsir untuk menjawab akan makna Ulil Amri di dalam ayat 59 surat an-Nisa.

selengkapnya...

Thu, 5 Dec 2019 @12:28

Nepotisme dalam Pengangkatan Pejabat di masa Khilafah Umayyah dan Abbasiyah

image

Ketika khalifah pertama Umayyah, Muawiyah, berkuasa, beliau mengangkat pejabat sesiapa yang dikehendakinya, tanpa melalui proses seleksi yang ketat sesuai kapasitas pejabat tersebut. Kitab Tarikh at-Thabari melaporkan ketika Sayyidina Hasan meninggalkan Kufah dan kembali ke Madinah sebagai rakyat biasa, Muawiyah mengangkat Abdullah putra Amru bin Ash sebagai Gubernur Kufah.

selengkapnya...

Thu, 28 Nov 2019 @08:32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved