CERAMAH DAN KAJIAN ISLAM

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Artikel (95)

Keywords: hadis

Imam Ali dalam Kacamata Hadis (1)

image

Syiah berpendapat, setiap orang yang mau merenungkan hadis-hadis yang masyhur dan telah tersebar di kalangan para perawi hadis itu pasti memfahami tujuan utama Nabi Saw di balik hadis-hadis tersebut, yaitu dia ingin mengangkat Ali a.s. sebagai khalifah sepeninggalnya sehingga dia menjadi penerus tongkat estafet kenabian dan tempat rujukan umat yang bertugas menegakkan tonggak kehidupan mereka, memperbaiki kondisi mereka, dan menuntun mereka menapak jalan kehidupannya sehingga umat Islam menjadi pelopor bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

selengkapnya...

Sun, 16 Feb 2014 @11:13

Benarkah Syafaat Hanya untuk Muslim Syiah?

image

Seseorang mengirimkan e-mail yang meminta tanggapan: benarkah syafaat hanya untuk Muslim Syiah? Benarkah ada riwayat yang mengkhususkan sehingga selain Syiah tidak akan dapat syafaat Rasulullah saw?

selengkapnya...

Wed, 25 Dec 2013 @17:06

Nikah Mutah Tidak Dilarang Rasulullah saw

image

Nikah mutah adalah salah satu fikih yang paling kontroversial dalam agama Islam. Ada dua mazhab dalam menyikapi masalah ini: yang membolehkan dan yang mengharamkan. Kedua pendapat merujuk kepada dalil masing-masing. Yang membolehkan mengatakan nahwa Nabi Muhammad Saw tidak pernah melarang nikah mutah sampai wafatnya

selengkapnya...

Fri, 29 Nov 2013 @13:26

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved