Rubrik
Terbaru
Media Kajian

Fanpage Facebook MISYKAT

YouTube Channel Misykat TV 

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Artikel (3)

Keywords: hanafi

Sejarah Pembentukan Madzhab [by KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Madzhab Jafari, Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hanbali tumbuh pada zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada zaman sebelum itu, bila orang berbicara tentang madzhab, maka yang dimaksud adalah madzhab di kalangan sahabat Nabi: Madzhab Umar, Aisyah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Ali dan sebagainya.

selengkapnya...

Wed, 24 Jul 2019 @14:48

Al-Fatihah vs Al-Fateka, Perlukah Dipertentangkan? [by Dr. Muchlis M. Hanafi, MA]

Al-Quran bukan kalam biasa. Ia adalah kalam Tuhan yang harus dimuliakan. Dalam rangka memuliakan Al-Quran, para ulama menekankan agar dalam melantunkan bacaan, unsur fashahah dan makhraj diperhatikan. Untuk itu, ilmu tajwid, yaitu ilmu untuk memperbagus bacaan Al-Quran diciptakan. Ratusan, bahkan ribuan kitab tajwid ditulis.

selengkapnya...

Sun, 21 Oct 2018 @19:11

Imam-Imam Madzhab yang Terlupakan [KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Sudah disebutkan pada tulisan sebelumnya bahwa madzhab-madzhab besar yang kita kenal sekarang (kecuali mazhab Jafari) membesar karena dukungan penguasa. Madzhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, diangkat menjadi qadhi dalam pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah: al-Mahdi, al-Hadi, dan al-Rasyid. Al-Kharaj adalah Kitab yang disusun atas permintaan al-Rasyid. Kitab ini adalah rujukan utama madzhab Hanafi.

selengkapnya...

Tue, 26 Dec 2017 @19:57

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved