AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Artikel (17)

Keywords: hati

Manazil al-Sairin, Manzilah Kehati-hatian

image

Dan bersihkanlah pakaianmu (QS 74:4). Syaikh menggunakan ayat ini sebagai dasar kewajiban membersihkan bukan hanya dari hal yang haram namun dari pengaruh dunia terhadap hati Salik. Kehati-hatian adalah upaya menjauhkan diri dari hal yang mesti dihindari atau menjaga diri sebagai upaya mengagungkan dan memuliakan.

selengkapnya...

Tue, 27 Feb 2018 @09:51

Penyakit Hati [by KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Membedakan penyakit fisik dengan penyakit jiwa lebih mudah ketimbang membedakan penyakit jiwa dengan penyakit hati. Walaupun demikian, ketiganya memiliki persamaan. Apa pun yang dikenai oleh ketiga penyakit itu, ia tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Tubuh kita disebut berpenyakit apabila ada bagian tubuh kita yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Telinga Anda disebut sakit apabila ia tidak dapat mendengar lagi.

selengkapnya...

Tue, 5 Dec 2017 @21:54

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Hati Anak Bagaikan Tanah Kosong

image

Sebuah hadis mengatakan: Sesungguhnya hati anak-anak bagaikan tanah kosong; apa yang dilemparkan ke dalamnya akan diterimanya. Apakah yang dimaksud adalah bahwa anak-anak bagaikan kertas putih atau bejana kosong yang bisa kita isi sekehendak hati kita?

selengkapnya...

Sun, 3 Dec 2017 @17:46

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Apakah Islam Memberi Perhatian Pada Masa Kanak-kanak?

image

Apakah menurut Anda, Islam memberikan perhatian terhadap periode masa kanak-kanak? Bagaimanakah manifestasi perhatian tersebut?

selengkapnya...

Sun, 12 Nov 2017 @17:40

1 2 3 4 5 »

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved