AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Artikel (57)

Keywords: ikan

Dosa akan Berpengaruh dalam Kehidupan (2) [KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Pepatah orang Sunda: lamun urang melak cabe, cabe deui hasilna; lamun urang melak bonteng, bonteng deui hasilna. Lamun urang melak hade, hade deui hasilna; lamun urang melak goreng, goreng deui hasilna. Maksudnya, apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Kalau kita memetik cabe, cabe juga yang kita peroleh. Kalu kita memetik mentimun, mentimun juga kita peroleh. Kalau kita menanam keburukan juga akan kita peroleh keburukan. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapat kebaikan pula.

selengkapnya...

Mon, 18 Jun 2018 @08:42

Gen Bukan Satu-satunya Faktor yang Membentuk Kepribadian Manusia

image

Menurut Anda, apakah sifat-sifat genetis merupakan alasan (sebab) bagi manusia, yang akan menyelamatkannya dari siksa Allah lantaran tidak menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya? Berikut ini jawaban Ayatullah Udzma Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah.

selengkapnya...

Thu, 17 May 2018 @12:34

Peran Genetika dalam Pendidikan Anak

image

Bagaimanakah pandangan Anda berkaitan dengan peran faktor genetika dalam proses pendidikan? Simak jawaban dari Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah sebagai berikut

selengkapnya...

Sun, 6 May 2018 @08:14

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Menghukum dengan cara Memukul dalam Pendidikan

image

Kebanyakan hukuman yang digunakan dalam pendidikan adalah hukuman berupa pemukulan. Bagaimana pendapat Anda sekaitan dengan jenis hukuman seperti ini?

selengkapnya...

Sun, 22 Apr 2018 @13:39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved