Artikel (37)

Keywords: ilmu

Insan Kamil [by Kuswaidi Syafiie]

image

ISLAM Kamil menunjuk kepada seseorang yang telah dianugrahi kesanggupan untuk menampung sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan-perbuatan Allah. Secara fisik, dia tidak lain merupakan makhluk sebagaimana orang lain pada umumnya. Akan tetapi secara ontologis dia adalah pengejawantahan dari kehadiran hadiratNya yang begitu gamblang terbaca pada berbagai tindakan dan perilakunya.

selengkapnya...

Tue, 3 Jul 2018 @13:03

Manazil al-Sairin, Manzilah Penjagaan Diri (al-Tahzib)

image

Penjagaan Diri adalah ujian bagi penghulu kepermulaan dan syariat dari syariat pelatihan diri (al-riyadhah). Yang dimaksud ujian adalah keterlepasan diri dari keburukan sifat yang merupakan puncak dari kepermulaan perjalanan awal dan Syariat dari Syariat Pelatihan diri, yaitu Thariqah atau ketentuan Ruhani yang ditempuh oleh Salik.

selengkapnya...

Wed, 28 Mar 2018 @08:39

Manazil al-Sairin, Manzilah Penjagaan (al-Muraqabah)

image

Penjagaan (al-muraqabah) adalah kontinuitas dalam memperhatikan maksud. Penjagaan adalah aktivitas Hati dan merupakan perhatian Hadrat al-Haqq terhadap hati.

selengkapnya...

Thu, 22 Mar 2018 @14:04

Buku Ilmu Hadis: Pendekatan Baru

image

Buku Ilmu Hadis: Pendekatan Baru, yang ada di hadapan Anda ini mengungkap banyak cerita, yang bisa dipertangungjawabkan secara ilmiah. Bila Anda bersabar sedikit untuk mengernyitkan dahi Anda, maka akan mengetahui banyak faktor yang melahirkan ratusan ribu hadis palsu. Siapa saja mereka yang gemar memalsukan hadis.

selengkapnya...

Sun, 11 Mar 2018 @17:35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved