Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Artikel (339)

Keywords: imam

Apa itu Syiah? [by Candiki Repantu]

image

Syiah secara bahasa adalah sahabat dan pengikut. Ada pun menurut itulah para ahli hukum dan teolog, baik pada masa kini maupun pada masa lalu, Syiah digunakan untuk menunjukkan para pengikut setia Ali dan anak keturunannya ra, serta mazhab mereka yang sepakat mengatakan bahwa kepemimpinan (imamah) bukanlah jabatan publik yang dapat diserahkan kepada umat.

selengkapnya...

Fri, 13 Mar 2020 @20:20

Belia Kufah Pembawa Pesan Ukhuwah [by Jalaluddin Rakhmat]

image

Lebih dari seribu tahun yang lalu di perbatasan Basrah. Berhenti sebuah kafilah pasukan para sahabat Nabi yang mulia. Kuda-kuda ditambatkan pejalan-pejalan kaki diistirahatkan. Tapi lihat apa yang dilakukan sang Komandan. Ia turun dari kudanya berdiri menghadap Kabah yang berada di seberang sahara. Ia mengangkat tangannya berkali-kali.

selengkapnya...

Fri, 13 Mar 2020 @19:39

Ali bin Abi Thalib dan Keadilan Insani [by Dr Jalaluddin Rakhmat]

image

Seorang penulis Kristiani, George Jordac, kebetulan seorang Romo, tapi sekaligus juga sastrawan Lebanon. Ia menulis buku yang ditulis dengan bahasa Arab yang sangat indah. Menurut saya, belum pernah saya membaca buku riwayat tentang seorang tokoh muslim ditulis begitu indah oleh tokoh Nasrani seperti tulisan George Jordac.

selengkapnya...

Sat, 7 Mar 2020 @21:15

Tauhid Mufadhdhal: Perbincangan Ibnu Abil-Awjaiy dengan Sahabatnya

image

Muhammad bin Sannan meriwayatkan: Menyampaikan kepadaku Al-Mufadhdhal bin Umar. Dia berkata: Suatu hari setelah Ashar, aku duduk di Rawdhah antara kubur dan mimbar. Aku memikirkan tentang apa yang Allah Swt khususkan kepada Sayyidina Muhammad Saw berupa kemuliaan dan keutamaan, serta apa-apa yang Dia karuniakan berupa anugerah kepadanya, yang kesemuanya tidak diketahui oleh kebanyakan umat. Mereka tidak mengetahui keutamaan dan kedudukannya yang agung serta martabatnya yang tinggi. Aku pun demikian, hingga suatu saat aku menemui Ibn Abil-Awja.

selengkapnya...

Fri, 6 Mar 2020 @10:09

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved