AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Tanya Jawab Islam
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)

Artikel (726)

Keywords: islam

PUSLITBANG Kementrian Agama: Syiah Bagian dari Islam

image

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengadakan Seminar Penelitian Gerakan Syiah di Indonesia, yang dihadiri oleh organisasi-organisasi Islam, termasuk IJABI (Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia) dan ABI (Ahlulbait Indonesia) pada 14 Desember 2016 di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.

selengkapnya...

Sat, 13 Jul 2019 @10:56

Resensi buku Islam Agama Dialog karya Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah

image

Cukup mengejutkan ternyata buku ini telah dicetak berkali-kali sejak penerbitan pertamanya pada tahun 1976. Dan ternyata isi buku ini pun memang tak ternilai harganya bagi sebuah usaha untuk menyadarkan Umat beragama pada umumnya, dan Umat Islam pada khususnya, agar menjunjung tinggi dialog sebagai alat untuk menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman (plural).

selengkapnya...

Sat, 13 Jul 2019 @08:22

Resensi buku Memahami Pelajaran Tematis Al-Quran

image

Murtadha Muthahhari, seorang ulama juga cendekiawan Muslim. Ia berasal dari Iran. Banyak melahirkan karya tulis, beberapa buku sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di antaranya Asynal Ba Quran diberi judul Memahami Pelajaran Tematis Al-Quran diterbitkan Sadra Press tahun 2012.

selengkapnya...

Sat, 13 Jul 2019 @07:39

Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah [by KH JALALUDDIN RAKHMAT]

image

Sayyid Muhammad Husein Fadlullah menganjurkan kepada penganut Syiah bolehnya bersedekap saat mengadakan shalat di tengah-tengah Ahlussunnah. Untuk Anda ketahui, Sayyid Hussein Fadlullah juga merupakan seorang pembicara Syiah yang sering diundang untuk berceramah pada majelis-majelis Sunni, bahkan Kristiani. Begitu pluralistis. Saya ingin menumpulkan fatwa-fatwa Beliau yang sangat pluralistis.

selengkapnya...

Tue, 9 Jul 2019 @19:35

Apa yang Boleh dan Tak Boleh Ditampakkan dalam Hubungan Seksual di Hadapan Anak-anak?

image

Tanya: Salah satu perkara terpenting dalam hubungan suami istri adalah hubungan seksual di antara keduanya. Apa yang boleh dan tak boleh ditampakkan dalam hubungan tersebut di hadapan anak-anak?

selengkapnya...

Thu, 4 Jul 2019 @11:39

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved