AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Buku Baru
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)
image

 

Artikel (730)

Keywords: islam

Syarat-Syarat Wudu

image

Imam Shadiq berkata: Allah mewajibkan wudu dengan air yang bersih. Kemudian Beliau ditanya tentang seorang yang mimisan (keluar darah dari hidungnya) ketika berwudu, lalu tetasan darahnya jatuh ke dalam bejananya. Apakah boleh berwudu dari air bejana tersebut? Beliau menjawab: Tidak.

selengkapnya...

Fri, 6 Dec 2013 @15:32

Seminar Stop Syiah di UNISBA: Keluar dari Jalur Akademis

image

Syiah memiliki akar sejarah dan memperkaya khazanah budaya Islam Indonesia. Syiah di Indonesia bukan seperti negeri Iran yang memiliki kekuatan ideologi dan menjadi gerakan politik bangsa. Karena itu, LIPI tidak melihat potensi negatif yang akan muncul dari Muslim Syiah Indonesia karena yang berkembang hanya Syiah intelektual dan budaya.

selengkapnya...

Thu, 5 Dec 2013 @17:08

Nikah Mutah Tidak Dilarang Rasulullah saw

image

Nikah mutah adalah salah satu fikih yang paling kontroversial dalam agama Islam. Ada dua mazhab dalam menyikapi masalah ini: yang membolehkan dan yang mengharamkan. Kedua pendapat merujuk kepada dalil masing-masing. Yang membolehkan mengatakan nahwa Nabi Muhammad Saw tidak pernah melarang nikah mutah sampai wafatnya

selengkapnya...

Fri, 29 Nov 2013 @13:26

Asyura IJABI: Menolak Upaya-upaya Pemecah Belah Umat Islam

image

Asyura IJABI di Aula Muthahhari. Meski berada dalam lokasi yang kecil dan terkena guyuran hujan, jamaah IJABI terus bertahan sampai meluber ke jalan dan rumah-rumah warga. Asyura ini diisi dengan lantunan shalawat, nasyid, dan shalat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan baca surah yasin dan tahlil untuk Imam Husain dan Ahlulbait Rasulullah saw serta dilanjutkan dengan shalat isya berjamaah.

selengkapnya...

Sat, 16 Nov 2013 @11:28

Lanjutan tentang Doa Dua Berhala Quraisy

image

Berikut ini dialog lanjutan dengan Muslimin Suffer dalam email dan masih tentang doa dua berhala Quraisy. Dialog ini melengkapi dua dialog sebelumnya tentang doa dua berhala Quraisy.

selengkapnya...

Fri, 8 Nov 2013 @11:42

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved