AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Buku Baru
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)
image

 

Artikel (730)

Keywords: islam

Anak di Mata Nabi (3) [by Jalaluddin Rakhmat]

image

Anak perlu bantuan untuk mengembangkan daya cipta, mereka perlu tantangan untuk dapat memecahkan masalah dan memutuskan apa yang terbaik. Anak perlu menyatakan keinginannya dan keputusannya dan melihat apa yang akan terjadi.

selengkapnya...

Fri, 21 Feb 2020 @16:54

Ahlulbait dalam Ayat Mubahalah [by Muhammad Babul Ulum]

image

Tatkala Rasulullah Saw berdakwah kepada kaum Nasrani Najran, mereka bersikeras mengingkari dakwah Rasulullah Saw, hingga tiada jalan lain kecuali dengan cara Mubahalah. Masing-masing pihak (baik Rasulullah Saw ataupun pihak Nasrani Najran) mengajak orang-orang kepercayaannya untuk berdoa bersama-sama dan menjadikan laknat Allah kepada pihak yang berdusta.

selengkapnya...

Wed, 19 Feb 2020 @21:45

Sayyid Muhammad Husain Fadlullah: Setiap Individu yang Menerima Syahadatain adalah Muslim

image

Islam, dengan semua kebutuhan teologi yang ditemukan dalam Alquran Alkarim, dapat disimpulkan dalam syahadatain [dua kalimat syahadat]. Setiap individu yang menerima syahadatain adalah muslim. Dia berhak atas semua hak yang dilekatkan pada semua muslim, dan dia diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajiban [sebagai seorang] muslim.

selengkapnya...

Wed, 12 Feb 2020 @21:01

Kang Jalal: Indonesia Terbentuk Dengan Toleransi

image

Saya ingin masyarakat sadar bahwa perpecahan di antara umat Islam adalah rekayasa orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, yakni musuh-musuh Islam. Yang jika boleh saya simpulkan lagi, ini adalah upaya-upaya dari Amerika Serikat dan United Kingdom, yang ingin melemahkan Islam dari dalam dengan menebar agen-agen mereka yang menyusup di kalangan umat muslim, dan melakukan perpecahan seperti misalnya ISIS. Karena memang banyak bukti menguatkan jika ISIS itu merupakan boneka dari Amerika Serikat dan Arab Saudi untuk mengadu domba umat Islam.

selengkapnya...

Wed, 12 Feb 2020 @19:43

Dalam Beragama Perlu Akal (1) [by Jalaluddin Rakhmat]

image

Mempelajari filsafat tidak hanya mengetahui teori-teori filsafat, tetapi juga mempraktikkan cara berfikir filsafat. Filsafat berguna dalam diskusi. Misalnya kalau kita diskusi antar mazhab biasanya tidak nyambung. Katakanlah diskusi antara orang Persis (Persatuan Islam) dengan orang NU (Nahdlatul Ulama). NU bersandar pada dalil-dalil yang dipegang NU dan Persis bersandar dengan dalil-dalil yang mendukung Persis. Kalau bersandar dengan masing-masing dalil tidak akan nyambung karena memegang keyakinannya sendiri-sendiri.

selengkapnya...

Wed, 12 Feb 2020 @11:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved