Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

YouTube Misykat TV
image

Subscribe Channel Misykat TV

Follow Twitter Misykat
image

Silahkan ikuti Twitter Misykat

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Artikel (13)

Keywords: khilafah

Nepotisme dalam Pengangkatan Pejabat di masa Khilafah Umayyah dan Abbasiyah

image

Ketika khalifah pertama Umayyah, Muawiyah, berkuasa, beliau mengangkat pejabat sesiapa yang dikehendakinya, tanpa melalui proses seleksi yang ketat sesuai kapasitas pejabat tersebut. Kitab Tarikh at-Thabari melaporkan ketika Sayyidina Hasan meninggalkan Kufah dan kembali ke Madinah sebagai rakyat biasa, Muawiyah mengangkat Abdullah putra Amru bin Ash sebagai Gubernur Kufah.

selengkapnya...

Thu, 28 Nov 2019 @08:32

Ibn Khaldun dan Penyebab Runtuhnya Khilafah

image

Dalam kitabnya yang terkenal al-Muqaddimah, sejarawan ternama Ibn Khaldun (wafat 17 Maret 1406) menganalisa penyebab hancurnya Bani Umayyah dan juga Abbasiyah. Ibn Khaldun menyebut faktor penerus para khalifah Umayyah yang lebih cinta duniawi dan melupakan perjuangan pendahulu mereka. Lantas datanglah periode Khilafah Abbasiyah yang berhasil menumbangkan Umayyah dan mencapai kekuasaan puncak. Awalnya mereka berupaya mengarahkan jalannya kekuasaan menuju kebenaran, lantas tiba pada generasi anak cucu Harun ar-Rasyid memegang kekuasaan, semuanya berubah.

selengkapnya...

Thu, 28 Nov 2019 @08:15

Khilafah: Khulafa Rasyidun dan Bani Umayyah [by Mulyadhi Kartanegara]

image

Khilafah tentu saja terkait erat dengan kata khalifah dan kata khalifah dengan kata khalafa. Kebanyakan ahli tafsir awal seperti Hasan Bashri dan Ibnu Abbas mengartikan khalifah sebagai penerus atau pengganti (successor). Selain dipahami sebagai penerus, Ibn Ishaq mengartikan khalifah sebaga amir, penghuni. Hanya seorang mufassir awal yang mengartikan khalifah sebagai wakil Allah di muka bumi.

selengkapnya...

Tue, 13 Aug 2019 @10:37

Asal Muasal Syiah, Sunni, dan Wahabi

Wacana tentang Islam di Indonesia mulai kembali pada mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Sebelumnya isu tentang khilafah dan kaum Wahabi. Tidak jarang di antara pengikutnya terjadi bentrok pemahaman keagamaan dengan menyajikan argumendengan sumber-sumber yang beragam. Namun, itu terjadi di level media sosial dan sedikit dalam majelis. Itu pun jika masjid yang dijadikan majelis tersebut ada orang-orang yang suka dengan konflik mazhab atau meributkan ikhtilaf.

selengkapnya...

Tue, 25 Jun 2019 @09:59

Khilafah, Islamisme, dan Pancasila

image

Di negeri kita ini masih ada orang-orang yang tidak ingin Pancasila menjadi asas dan sistem kenegaraan Indonesia. Mereka beranggapan bahwa sistem yang diciptakan pikiran manusia tidak sempurna. Karena itu, menurut orang-orang yang mengkritisi bahwa asas dan sistem yang sempurna layak diterapkan di negara Indonesia.

selengkapnya...

Fri, 2 Nov 2018 @08:17

1 2 3 »

Copyright © 2021 Misykat · All Rights Reserved