CERAMAH DAN KAJIAN ISLAM

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Artikel (1)

Keywords: manzilah tafakur

Dr Kholid Al-Walid: Ngaji Kitab Manazil al-Sairin, Manzilah Tafakur

image

Allah Swt berfirman: Dan kami turunkan padamu al-Quran untuk memberikan penjelasan pada manusia apa-apa yang sebelumnya telah diturunkan untuk mereka agar mereka berfikir (QS 16:44). Ketahuilah bahwa sesungguhnya tafakur adalah sentuhan mata bathin untuk memahami hakikat. Ada tiga manzilah pada Manzilah Tafakur ini.

selengkapnya...

Fri, 19 Jan 2018 @08:49

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved