Rubrik
Terbaru
Telegram Misykat
image

.

YouTube Misykat TV
image

.

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed
AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Minat beli buku klik covernya
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)
image

 

Artikel (117)

Keywords: mazhab syiah

Resensi buku Syiah, Ajaran dan Praktiknya

image

Buku berjudul Syiah, Ajaran dan Praktiknya ini tebalnya 300 halaman. Alhamdulillah bukunya tuntas dibaca. Secara isi buku ini menarik karena mengupas konsepsi keagamaan dari mazhab Syiah Duabelas Imam yang dikenal pengikut Ahlulbait. Dibahas tentang ketuhanan, rincian keimanan dan keyakinan meliputi Allah dan sifatnya, malaikat, nubuwwah dan kitab suci, keadilan Tuhan, hari akhir dan kehidupan barzah. Dilengkapi dengan dalil Al-Quran dan hadis.

selengkapnya...

Fri, 3 Apr 2020 @15:47

(Ulasan buku) Bukhari dan Muslim, Ambil dari Periwayat Syiah

image

Benarkah Imam Bukhari dan Imam Muslim menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh guru-guru mereka yang bermazhab Syiah? Ya. Malah ribuah jumlahnya. Sebuah penelitian sangat serius membuktikan bahwa sedikitnya kedua tokoh kolektor hadis ternama (Imam Bukhari dan Imam Muslim) menerima riwayat hadis yang dibawakan banyak ulama dari berbagai beraliran (mazhab) seperti Syiah, Qadariyah, Khawarij, dan lainnya.

selengkapnya...

Wed, 11 Mar 2020 @20:56

Syahadatain adalah Kata Kunci yang Memisahkan antara Muslim dan Kafir

image

La ilahaillallah dan Muhammad Rasulullah adalah kunci Islam. Syahadatain ini adalah kata kunci yang memisahkan antara Muslim dan kafir, antara yang sesat dan yang masuk dalam naungan umat Nabi Muhammad saw.

selengkapnya...

Wed, 4 Mar 2020 @13:28

Memahami Konsepsi Ushuluddin dalam Mazhab Syiah

image

Seseorang telah mengirimkan pertanyaan sebagai berikut: (1) Siapakah pertama kali yang merumuskan konsep Ushuluddin (Tawhid, Nubuwwah, Imamah, Adl, dan Al-Maad) sebagai prinsip keyakinan (akidah) Mazhab Syiah Itsna Asyariyah?, (2) Mohon berikan sumber/referensi tentang Ushuluddin, baik dari Alquran maupun Hadis dari jalur Aimmah as?, (3) Bagaimana sikap Aimmah (Imam-imam Syiah) terhadap sahabat Abubakar, Umar bin Khaththab, Usman bin Affan, dan Aisyah atau Ummul Mukminin (istri-istri Nabi)?

selengkapnya...

Tue, 11 Feb 2020 @14:00

Aliyyan Waliyullah bukan Syahadat

image

Tambahan kalimat: wa aliyyan waliyullah, sama sekali tidak ditemukan dalam buku-buku rujukan Syiah. Bahkan penambahan teks tersebut, sebagaimana yang dituduhkan kepada Syiah dalam Azan adalah bidah menurut jumhur ulama Syiah.

selengkapnya...

Sat, 8 Feb 2020 @13:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved