AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Artikel (118)

Keywords: mazhab

Syahadatain adalah Kata Kunci yang Memisahkan antara Muslim dan Kafir

image

La ilahaillallah dan Muhammad Rasulullah adalah kunci Islam. Syahadatain ini adalah kata kunci yang memisahkan antara Muslim dan kafir, antara yang sesat dan yang masuk dalam naungan umat Nabi Muhammad saw.

selengkapnya...

Fri, 21 Oct 2016 @09:17

Bagenda Ali sareng Rakyan Sancang

image

Saurna, ti pakidulan Garut, aya putra Prabu Kretawarman (Tarumanagara, karajaan Sunda baheula) namina Rakyan Sancang. Rakyan Sancang anu can uninga di rupa bapa, ti Garut muru ka kulon rek neangan bapa, ngan bangblas ka Tanah Arab. Di tanah Arab, Rakyan tepang sareng Bagenda Ali (Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah).

selengkapnya...

Wed, 28 Sep 2016 @20:04

Hadis Ghadir Khum

image

Hadis Al-Ghadir adalah hadis yang paling mutawatir dari semua hadis. Bahkan, bisa dikatakan, tidak ada satu pun hadis Nabi Saw yang melebihi kemutawatiran hadis Al-Ghadir. Karena tidak satu pun hadis Nabi Saw yang lain yang disaksikan dan didengarkan oleh puluhan ribu sahabat sebagaimana hadis ini.

selengkapnya...

Fri, 16 Sep 2016 @20:38

Kesefahaman, Urat Nadi Persaudaraan Islam [Prof. Dr. M. Quraish Shihab]

image

Beberapa ulama Syiah memberi penjelasan bahwasanya juga telah terjadi perkembangan pendapat-pendapat para ulama tentang ajaran mazhab ini. Salah satu contohnya adalah tulisan Imam Khomeini menyangkut taqiyyah.

selengkapnya...

Thu, 1 Sep 2016 @08:16

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved