AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Buku Baru
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)
image

 

Artikel (406)

Keywords: muhammad

Ahlulbait dalam Ayat Mubahalah [by Muhammad Babul Ulum]

image

Tatkala Rasulullah Saw berdakwah kepada kaum Nasrani Najran, mereka bersikeras mengingkari dakwah Rasulullah Saw, hingga tiada jalan lain kecuali dengan cara Mubahalah. Masing-masing pihak (baik Rasulullah Saw ataupun pihak Nasrani Najran) mengajak orang-orang kepercayaannya untuk berdoa bersama-sama dan menjadikan laknat Allah kepada pihak yang berdusta.

selengkapnya...

Wed, 19 Feb 2020 @21:45

Hukum Mengubah Jenis Kelamin

image

Soal: Kabarnya Anda membolehkan perubahan jenis kelamin. Apakah kami boleh tahu lebih lanjut mengenai detil-detil pendapat Anda? Hukum dan fondasi fikih apa yang menjadi fatwa Anda?

selengkapnya...

Tue, 18 Feb 2020 @12:10

Dengan Siapa Harus Bersahabat?

image

Al-Quran menekankan terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Yang perlu kita perhatikan bersama di sini adalah siapakah orang-orang yang layak untuk dijadikan sahabat?

selengkapnya...

Tue, 18 Feb 2020 @11:55

Sayyid Muhammad Husain Fadlullah: Setiap Individu yang Menerima Syahadatain adalah Muslim

image

Islam, dengan semua kebutuhan teologi yang ditemukan dalam Alquran Alkarim, dapat disimpulkan dalam syahadatain [dua kalimat syahadat]. Setiap individu yang menerima syahadatain adalah muslim. Dia berhak atas semua hak yang dilekatkan pada semua muslim, dan dia diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajiban [sebagai seorang] muslim.

selengkapnya...

Wed, 12 Feb 2020 @21:01

Resensi buku Tidakkah Kamu Berpikir karya Dr Muhammad Tijani Samawi

image

Syaikh Tijani awalnya seorang penganut fikih Maliki dan berakidah Ahlussunnah. Selama tiga tahun menekuni kajian mazhab Syiah hingga diskusi dengan marja taklid (ulama mujtahid dari Irak) Sayyid Khui dan Sayyid Baqir Shadr. Akhirnya setelah membandingkan antara mazhab-mazhab yang ditekuninya, berkesimpulan Syiah Imamiyyah yang terkenal sebagai pengikut Ahlulbait Rasulullah saw merupakan mazhab yang haq dan kuat dengan dalil.

selengkapnya...

Tue, 11 Feb 2020 @08:39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved