AUDIO MISYKAT

TATA CARA WUDHU

TATA CARA SHALAT

TATA CARA TAYAMUM

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK: Komunitas Misykat

BAHAN BACAAN

Artikel (28)

Keywords: rasa

Gen Bukan Satu-satunya Faktor yang Membentuk Kepribadian Manusia

image

Menurut Anda, apakah sifat-sifat genetis merupakan alasan (sebab) bagi manusia, yang akan menyelamatkannya dari siksa Allah lantaran tidak menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya? Berikut ini jawaban Ayatullah Udzma Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah.

selengkapnya...

Thu, 17 May 2018 @12:34

Sifat Genetis Mampu Mengalahkan Watak

image

Apakah Anda meyakini bahwa sifat genetis mampu mengalahkan sifat yang dibentuk oleh lingkungan (watak)? Bagaimana kita harus memahami hadis Imam Ali: Sesungguhnya gen memberikan pengaruh? Berikut ini jawaban dari Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah...

selengkapnya...

Mon, 7 May 2018 @14:12

Manazil al-Sairin: Manzilah Malu

image

Melalui rasa cinta muncul rasa kedekatan dan kemesraan sehingga tidak ingin ada gangguan dalam kebersamaannya. Muncul keberanian padanya untuk bermanja bersama-Nya. Seperti perkataan Junaid berikut ini: Ilahi sekiranya Engkau siksa daku maka akan kusebarkan kepada Makhluk-Mu semua kebaikan-Mu kepadaku.

selengkapnya...

Fri, 27 Apr 2018 @14:28

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah: Menghukum dengan cara Memukul dalam Pendidikan

image

Kebanyakan hukuman yang digunakan dalam pendidikan adalah hukuman berupa pemukulan. Bagaimana pendapat Anda sekaitan dengan jenis hukuman seperti ini?

selengkapnya...

Sun, 22 Apr 2018 @13:39

1 2 3 4 5 6 7 »

Copyright © 2018 Misykat · All Rights Reserved