Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Artikel (243)

Keywords: sayyid

Sahabat di Akhirat [by Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah]

image

Orang-orang yang tidak memiliki rasa dengki terhadap sesama dan mencintai atas dasar kecintaan mereka kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa dan mukmin sejati. Rasulullah Saw bersabda: Para makhluk adalah keluarga Allah. Makhluk yang paling dicintai oleh-Nya adalah orang yang mendatangkan manfaat bagi keluarga-Nya dan menghadiahkan kebahagiaan kepada rumah-rumah mereka.

selengkapnya...

Fri, 24 Jan 2020 @13:22

Bersahabat Positif dan Membangun [by Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah]

image

Bersahabat positif adalah konsep berhubungan dengan sesama manusia dengan didasari dengan ketakwaan. Hubungan ini akan mempertegar kehidupan manusia dan mengarahkan pemikiran dan hatinya (ke satu arah kesempurnaan) yang konsekuensinya, pikirannya tidak akan tergerak kecuali untuk kebenaran, hatinya tidak akan berdenyut kecuali demi kebaikan dan roda kehidupannya tidak akan bergulir kecuali di atas jalan yang benar.

selengkapnya...

Thu, 16 Jan 2020 @10:46

Etika Bersahabat [by Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah]

image

Islam sangat menekankan supaya setiap kecintaan, kecenderungan, dan hubungan antar manusia didasari oleh fondasi yang kuat sehingga dengan itu akal dan naluri kita dapat terpuaskan. Hal itu disebabkan semua itu dapat mempengaruhi semua sisi dan segi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial, baik secara ekstern maupun intern.

selengkapnya...

Mon, 23 Dec 2019 @10:56

Sayyid Thanthawi: Tidak Dibenarkan Menganggap Pengikut Syiah Bukan Muslim

image

Apakah dibolehkan menganggap mazhab yang tidak termasuk dalam Islam Sunni sebagai bagian dari Islam yang benar? Atau dengan makna lain, apakah orang yang mengikuti dan mengamalkan salah satu di antara mazhab ini: empat mazhab Sunni, mazhab Zhahiri, mazhab Jafari, mazhab Zaidi, mazhab Abadhi, semuanya dapat dipandang muslim?

selengkapnya...

Wed, 11 Dec 2019 @10:16

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved