Artikel (17)

Keywords: shadiq

IMAM JAFAR SHADIQ: DUNIA DALAM SEBUTIR TELUR

image

Pada abad ke-2 Hijriah, sejarah Islam mencatat nama seorang alim yang sangat jenius, dari keturunan Rasulullah Saw. Kepadanya berguru para pemuka dari segala penjuru. Ia adalah Jafar Shadiq. Salah seorang muridnya adalah Hisyam bin Hakam.

Majelis mereka sering didatangi orang ateis atau zindiq, yang sengaja mengajukan pertanyaan-pertanyaan teologis yang sulit dijawab. Antara lain, orang ateis itu adalah Abdullah Dayashani. Suatu hari, Abdullah Dayashani bertanya kepada Hisyam: Apakah kamu punya Tuhan?

selengkapnya...

Sun, 6 Jan 2019 @15:20

Manfaat Cincin Berdasarkan Riwayat Ahlulbait Rasulullah saw

image

Dalam sebuah riwayat, Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan: Orang yang memakai cincin akik dan shalat dua rakaat dengannya (memakai cincin akiknya), pahala dua rakaat itu sebanding dengan seribu rakaat shalat tanpa memakai cincin akik.

selengkapnya...

Wed, 18 Jul 2018 @19:01

Khitan pada Wanita

image

Soal: Mengkhitan wanita baru-baru ini menjadi perselisihan besar antar masyarakat. Bagaimanakah hukum Islam berkenaan dengan isu ini? Apakah benar Islam menjaga gairah syahwat wanita?

selengkapnya...

Tue, 10 Jul 2018 @19:12

Boleh Berbuka Puasa Setelah Shalat

image

Umumnya dalam buka puasa, orang-orang menyegerakan berbuka saat tiba adzan maghrib dan kadang mengakhirkan ibadah shalat maghrib yang termasuk wajib. Alangkah baiknya jika melakukan ibadah shalat wajib tersebut dalam keadaan puasa. Tentang ini tercantum dalam riwayat dari Ahlulbait disebutkan sunah berbuka puasa setelah shalat. Berikut ini hadis tentang berbuka puasa setelah melakukan shalat.

selengkapnya...

Sat, 27 May 2017 @10:26

1 2 3 4 5 »

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved