Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Artikel (515)

Keywords: syiah

Tiga Pendapat Lahirnya Mazhab Syiah

image

Istilah Syiah sudah dilekatkan oleh Rasulullah saw kepada Ali bin Abu Thalib ra dan pengikutnya. Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab Tafsir Al-Durr al-Mantsur meriwayatkan dari Ibnu Asakir kemudian dari Jabir bin Abdullah bahwa Kami sedang bersama Nabi Muhammad saw. Tidak lama kemudian Ali datang. Lalu Nabi Muhammad saw bersabda

selengkapnya...

Tue, 21 Apr 2020 @11:37

Resensi buku Afala Taqilun, Tidakkah Kamu Berpikir

image

Buku AFALA TAQILUUN, Tidakkah Kamu Berfikir ini ditulis oleh Dr Muhammad Tijani Samawi. Buku ini berisi kajian kritis untuk menjawab tuduhan dari kaum Wahabi pada mazhab Syiah. Diuraikan pula hadis-hadis keutamaan sahabat, hadis sahabat sebagai bintang, hadis tentang siapa yang dimaksud khulafa rasyidun, hadis tsaqalain, dan hadis larangan mencela sahabat Nabi. Itu semua dikaji secara ilmiah dan berdasarkan referensi yang diakui dalam studi Islam. Nah, bagaimana isinya?

selengkapnya...

Thu, 16 Apr 2020 @11:30

Resensi buku: Syiah, Ajaran dan Praktiknya

image

Buku berjudul Syiah, Ajaran dan Praktiknya ini tebalnya 300 halaman. Alhamdulillah bukunya tuntas dibaca. Secara isi buku ini menarik karena mengupas konsepsi keagamaan dari mazhab Syiah Duabelas Imam yang dikenal pengikut Ahlulbait. Dibahas tentang ketuhanan, rincian keimanan dan keyakinan meliputi Allah dan sifatnya, malaikat, nubuwwah dan kitab suci, keadilan Tuhan, hari akhir dan kehidupan barzah. Dilengkapi dengan dalil Al-Quran dan hadis.

selengkapnya...

Fri, 3 Apr 2020 @15:47

Sangat penting bagi Umat Islam untuk Tidak Menghadiri Pertemuan Besar

image

Ulama Sayyid Reza Hosseini Nassab yang berkedudukan di Canada sebagai ulama rujukan umat Islam pengikut Syiah Imamiyyah pun menyatakan hal yang sama. Berikut ini fatwa dari Sayyid Nassab Hosseini:

selengkapnya...

Thu, 26 Mar 2020 @10:09

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved