AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Buku Baru
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)
image

 

Artikel (2)

Keywords: tarikh

Memahami Historiografi Islam: Tarikh dan Sirah Nabawiyah

image

Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Jalal (KH Jalaluddin Rakhmat) yang sudah mengenalkan kajian historiografi yang menelusuri kitab-kitab klasik. Karya yang membuat saya kagum dari Ustadz Jalal adalah Misteri Wasiat Nabi (penerbit Misykat, 2015) sebuah ringkasan dari disertasi Asal Usul Sunnah Sahabat: Studi Historiografis atas Tarikh Tasyri.

selengkapnya...

Sun, 25 Nov 2018 @06:45

Misteri Wasiat Nabi, Ringkasan Disertasi Asal Usul Sunnah Shahabat: Studi Historiografis atas Tarikh Tasyri

image

Buku Misteri Wasiat Nabi karya Jalaluddin Rakhmat ini merupakan ringkasan desertasi Asal Usul Sunnah Shahabat: Studi Historiografis atas Tarikh Tasyri, yang sudah lulus dalam sidang doktoral di UIN Alauddin Makassar. Sesuai dengan judulnya, Jalaluddin Rakhmat menyampaikan Rasulullah saw telah mewasiatkan penerus risalah sekaligus otoritas dalam agama Islam setelah Rasulullah saw wafat. Wasiat inilah yang menjadi poin kajian yang membedakan Sunni dan Syiah, yang telaahnya didasarkan sejumlah literatur dari Ahlussunnah dan Syiah.

selengkapnya...

Thu, 4 Jun 2015 @11:42

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved