Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Artikel (6)

Keywords: tarikh

Travelling Story Ibnu Saba [by Muhammad Babul Ulum]

image

Akan saya tunjukkan bagaimana travelling story Ibnu Saba ini berkelana dari satu buku ke buku lain. Dari Arab gurun, hingga akhirnya menclok ke bukunya Tugimin. Seperti yang Ridha tulis, informannya adalah Ibnu al-Atsir. Siapa informan Ibnu al-Atsir? Ternyata adalah ath-Thabari. Siapa informan al-Thabari? Ternyata Saif bin Umar. Siapa Saif bin Umar? Supaya tak mengulang yang pernah dibahas, baca lagi beberapa postingan saya tentang Ibnu Saba. Jadi, buku pertama yang memuat kisah Ibnu Saba ini adalah Tarikh al-Thabari. Lalu di-copy paste oleh Ibnu al-Atsir.

selengkapnya...

Thu, 2 Jul 2020 @13:40

Tarikh Islam: Kontribusi na Kaelmuan

image

Sanajan urang Islam (Abad 8-16 Masehi) aya dina kakawasaan karajaan-karajaan, tapi aya kontribusina dina kaelmuan. Diantawisna widang filsafat, tasawuf, elmu kalam (teologi), ushul fiqih jeung fiqih, tafsir Al-Quran, ulumul Quran, elmu kesehatan, kimia, astronomi, sajarah jeung biografi, hadis jeung ulumul hadis, arsitektur, sastra jeung widang anu sejenna.

selengkapnya...

Tue, 19 May 2020 @09:54

Tarikh Islam: Al-Hasan jeung Al-Husen

image

Sabada Ali bin Abu Thalib ngantunkeun, aya sababaraha urang Islam anu netepkeun Al-Hasan putra Ali (putu Kangjeng Nabi) salaku khalifah. Aya oge anu ngangkeun Muawiyah salaku pamimpin. Al-Hasan sakulawargi linggihna di Madinah sareng rayina, Al-Husen. Al-Hasan dina sikep sareng laku lampahna ngajalankeun ukhuwah papada urang Islam. Kumargi kitu Al-Hasan alim patelak ngalawan Muawiyah.

selengkapnya...

Sun, 17 May 2020 @06:38

Tarikh Islam: Saqifah jeung Khulafa Rasyidun

image

Saparantos macaan buku ngeunaan sajarah ba'da pupusna Kangjeng Nabi Muhammad Saw, simkuring janten terang suksesi pamilihan pamingpin umat di Madinah henteu puguh konsep jeung katangtuanna. Henteu aya tiori anu eces ngeunaan pamilihan pamingpin umat Islam. Sareng katinggalna ngan ngiring kana reangna jalma harita. Padahal mah agama Islam kalebet kumplit dina widang kahirupan manusia. Naha henteu ngiring kana ajaran Al-Quran atanapi hadis Kangjeng Nabi dina urusan kapamimpinan umat? Tah perkawis ieu sae mun dipaluruh deui janten riset ilmiah.

selengkapnya...

Sat, 16 May 2020 @07:23

1 2 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved