Rubrik
Terbaru
Kirim Artikel & Pertanyaan

ke email: abumisykat@gmail.com

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

RSS Feed
Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

Instagram MisykatNet
image

.

Follow Twitter Misykat
image

Silahkan ikuti Twitter Misykat

YouTube Misykat TV
image

Subscribe Channel Misykat TV

TATA CARA SHALAT

PENGUNJUNG

Flag Counter

Artikel (13)

Keywords: tijani

Dr Muhammad Tijani Samawi: Sariyyah (Expedisi) Usamah dan Sahabat (1)

image

Dua hari menjelang wafatnya Rasulullah, beliau telah siapkan sebuah pasukan untuk memerangi Roma. Usamah bin Zaid yang saat itu berusia delapan belas tahun diangkat sebagai komandan pasukan perang. Tokoh-tokoh muhajirin dan anshar seperti Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat besar lainnya diperintahkan untuk berada di bawah pasukan Usamah ini.

selengkapnya...

Thu, 13 Aug 2020 @11:10

Apa yang Saya Dapat dari buku Asy-Syiah Hum Ahlu Sunah?

image

Ulasan buku kali ini akan diawali dengan pertanyaan: apa yang saya dapatkan dari buku Asy-Syiah Hum Ahlu Sunah? Jawabnya adalah dari buku tersebut saya menjadi tahu sejarah umat Islam dari sejak Rasulullah Saw wafat sampai masa Dinasti Abbasiyah. Dari karya Dr Muhammad Tijani Samawi tersebut saya memahami dinamika dan konflik di antara para sahabat, sikap permusuhan segelintir sahabat Nabi kepada Keluarga Nabi (Ahlulbait) dan nasib nestapa Ahlulbait bersama pengikut Syiah Duabelas Imam dalam sejarah.

selengkapnya...

Sun, 12 Jul 2020 @13:43

Resensi buku Afala Taqilun, Tidakkah Kamu Berpikir

image

Buku AFALA TAQILUUN, Tidakkah Kamu Berfikir ini ditulis oleh Dr Muhammad Tijani Samawi. Buku ini berisi kajian kritis untuk menjawab tuduhan dari kaum Wahabi pada mazhab Syiah. Diuraikan pula hadis-hadis keutamaan sahabat, hadis sahabat sebagai bintang, hadis tentang siapa yang dimaksud khulafa rasyidun, hadis tsaqalain, dan hadis larangan mencela sahabat Nabi. Itu semua dikaji secara ilmiah dan berdasarkan referensi yang diakui dalam studi Islam. Nah, bagaimana isinya?

selengkapnya...

Thu, 16 Apr 2020 @11:30

Resensi buku Tidakkah Kamu Berpikir karya Dr Muhammad Tijani Samawi

image

Syaikh Tijani awalnya seorang penganut fikih Maliki dan berakidah Ahlussunnah. Selama tiga tahun menekuni kajian mazhab Syiah hingga diskusi dengan marja taklid (ulama mujtahid dari Irak) Sayyid Khui dan Sayyid Baqir Shadr. Akhirnya setelah membandingkan antara mazhab-mazhab yang ditekuninya, berkesimpulan Syiah Imamiyyah yang terkenal sebagai pengikut Ahlulbait Rasulullah saw merupakan mazhab yang haq dan kuat dengan dalil.

selengkapnya...

Tue, 11 Feb 2020 @08:39

Dr Muhammad Tijani Samawi: Perdamaian Hudaibiyah dan Sahabat

image

Usai Nabi menulis piagam perdamaian, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya: Hendaklah kalian sembelih binatang-binatang korban yang kalian bawa itu dan cukurlah rambut kalian. Demi Allah tidak satu sahabat pun berdiri mematuhi perintah itu sampai Nabi mengucapkannya sebanyak tiga kali. Ketika dilihatnya mereka tidak mematuhi perintahnya Nabi masuk ke dalam kemahnya dan keluar kembali tanpa berbicara dengan siapa pun. Beliau sembelih korbannya dengan tangannya sendiri lalu memanggil tukang cukurnya kemudian bercukur.

selengkapnya...

Mon, 14 Oct 2019 @11:56

« 1 2 3 »

Copyright © 2021 Misykat · All Rights Reserved