YouTube Misykat TV
image

.

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed
AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Tanya Jawab Islam
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)

Artikel (91)

Keywords: tuhan

Derajat Kita Diukur dengan Amal Kita [by Jalaluddin Rakhmat]

image

Aku membawakan hadis Qudsi tentang Tuhan yang menuntut hambaNya pada hari kiamat: Dahulu aku lapar, kenapa kamu tidak memberimu makan. Dahulu aku sakit, kenapa kamu tidak menjengukku. Dan seterusnya. Hamba Allah menjawab: Bagaimana mungkin aku memberimu makan, padahal Engkau Rabbul Alamin? Tuhan kemudian berkata: Dahulu ada hambaku yang lapar. Jika kalian memberinya makan, kalian akan menemukan Aku di situ.

selengkapnya...

Tue, 26 Nov 2019 @06:30

Tasawuf Selayang Pandang [by Haidar Bagir]

image

Tashawwafa-yatashawwafu-tashawwufan: (berupaya) memurnikan. Yakni, memurnikan hati dari kotoran/maksiat agar Allah bertajalli di hati kita. Melalui suluk (mujahadah dan riyadhah): mengendalikan konsumsi tidur, bicara dan bergaul; beramal saleh; beribadah wajib dan sunnah secar ihsan.

selengkapnya...

Fri, 8 Nov 2019 @09:30

Profil Nabi Muhammad saw (2) [by KH Jalaluddin Rakhmat]

image

Saya bertanya kepadanya tentang tingkah-laku Nabi yang mulia di luar rumahnya. Ia menjawab: Nabi itu pendiam sampai dia merasa perlu untuk bicara. Ia sangat ramah dengan setiap orang. Ia tidak pernah mengucilkan seorang pun dalam pergaulannya. Ia menghormati orang yang terhormat pada setiap kaum dan memerintahkan mereka untuk menjaga kaumnya. Ia selalu berhati-hati agar tidak berperilaku yang tidak sopan atau menunjukkan wajah yang tidak ramah kepada mereka.

selengkapnya...

Mon, 4 Nov 2019 @11:48

Quraish Shihab: Syafii Benar, Malik Benar, Syiah Benar

image

Tuhan berikan kepada setiap orang yang punya otoriti untuk memberi pendapat, bahwa kalaupun salah dikasih ganjaran (pahala). Jadi, ada Syafii, ada Maliki, ada Syiah, ada Salafi dan sebagainya, kita jangan berkelahi. Alquran itu seperti hidangan Ilahi, semakin kaya orang semakin beragam hidangannya. Apakah Anda marah kalau anda undang saya, Anda siapkan teh, siapkan kopi. Kalau saya pilih teh? Tak marah ya. Kalau ada yang pilih kopi silahkan, ada yang pilih teh, kita bisa bersatu.

selengkapnya...

Fri, 20 Sep 2019 @09:39

Kepala Suci Tanpa Jasad [by Muhammad Bhagas]

image

Setelah peristiwa berdarah di Karbala, Ubaidillah bin Ziyad mengirim kepala Imam Husain ke Syam bersama para tawanan perempuan dan anak-anak dari Ahlul Bait as. Mereka ditempatkan di atas pelana-pelana, dengan wajah dan rambut mereka tersingkap.

selengkapnya...

Fri, 6 Sep 2019 @21:39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved