Minat beli buku klik covernya
image

 

AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Artikel (27)

Keywords: umayyah

Post-Revisionis Madzhab Ciputat [by Muhammad Babul Ulum]

image

Berulang saya katakan. Baik sarjana revisionis barat yang merevisi maupun sarjana tradisional Islam yang direvisi keduanya sama-sama politis-ideologis yang syarat dengan kepentingan penguasa. Sama-sama tidak mampu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada sejarah Islam awal. Kalau sarjana Islam, jelas keberpihakannya pada sejarah penguasa atau sejarah mainstream. Dalam buku al-Muawiyat, saya jelaskan secara detail disertai bukti-bukti tentang keberpihakan (penulis) sejarah pada penguasa, dan peran penguasa dalam menciptakan mitos sejarah.

selengkapnya...

Fri, 29 May 2020 @22:32

Inilah Kitab bertema Caci Maki kepada Imam Ali bin Abu Thalib as

image

Dr Ali Rahim Abu al-Hail al-Jabiri, dosen sejarah di Universitas Dzi Qar Irak, yang berjudul al-Diayah al-Umawiyyah al-Mudhadah lil Imam Ali as: Dirasah fi Siyasah al-Sabb. Inilah kitab terlengkap dalam tema caci maki dan hujatan kepada Imam Ali bin Abu Thalib as yang dilakukan oleh para penentangnya.

selengkapnya...

Tue, 26 May 2020 @14:22

Tarikh Islam: Al-Hasan jeung Al-Husen

image

Sabada Ali bin Abu Thalib ngantunkeun, aya sababaraha urang Islam anu netepkeun Al-Hasan putra Ali (putu Kangjeng Nabi) salaku khalifah. Aya oge anu ngangkeun Muawiyah salaku pamimpin. Al-Hasan sakulawargi linggihna di Madinah sareng rayina, Al-Husen. Al-Hasan dina sikep sareng laku lampahna ngajalankeun ukhuwah papada urang Islam. Kumargi kitu Al-Hasan alim patelak ngalawan Muawiyah.

selengkapnya...

Sun, 17 May 2020 @06:38

Islam Ilmiah: dari Revisionis ke Post-Revisionis [by Muhammad Babul Ulum]

image

Saya jelaskan dulu apa itu metode revisionis secara umum. Metode ini melihat Islam secara keseluruhan secara deskriptif. Pendekatannya melalui narasi budaya (cultural narrative) yang memandang Islam sebagai satu keutuhan sejak zaman Nabi sampai zaman now. Dalam pandangan Barat, episode Islam yang sekarang adalah lanjutan dari episode di masa nabi sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan wajah Islam yang tampak sekarang ini adalah wajah yang dipermak oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan (penguasa kelima Dinasti Umayyah di Damaskus, Suriah, berkuasa tahun 685-705 M). Pandangan ini didasarkan pada ideologi umum umat Islam.

selengkapnya...

Sun, 3 May 2020 @06:48

1 2 3 4 5 6 7 »

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved