Rubrik
Terbaru
Media Kajian

Fanpage Facebook MISYKAT

YouTube Channel Misykat TV 

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Artikel (9)

Keywords: ushul

Resensi buku Inilah Islam: Pemahaman Dasar Konsep Islam

image

Membaca buku ini mengantarkan saya pada bentuk bangunan agama Islam yang dipahami oleh seorang ulama yang juga mufasir dari pengikut mazhab Syiah Imamiyyah. Thabathabai lebih dikenal sebagai penulis tafsir Al-Mizan ketimbang seseorang yang menekuni filsafat ketuhanan.

selengkapnya...

Mon, 29 Jul 2019 @10:10

Ushul Fiqih: Peranan Tuntutan Situasi dalam Memahami Hukum Islam [by KH JALALUDDIN RAKHMAT]

image

JIKA saya mendepositokan uang saya di bank, bolehkah saya menerima bunga depositonya? Apakah bunga deposito itu sama dengan riba? Tanyalah ulama yang Anda kenal, dari golongan apa saja. Ada tiga kemungkinan jawaban: boleh, tidak boleh, tidak tahu. Anehnya bila golongan yang ditanya Muhammadiyah, Persis, dan NU (Nahdlatul Ulama) jawabannya satu. Semua golongan itu sepakat (ijma) untuk menyimpan uangnya di bank dan memanfaatkan bunganya bagi kepentingan umat Islam. Bila diminta fatwa lisan atau tulisan, verba non acta, sekali lagi jawabannya akan beragam. Kebanyakan di antara umat Islam masih belum mendapat jawaban yang tegas dan memuaskan.

selengkapnya...

Sat, 15 Dec 2018 @17:21

Ajaran Syiah: Dua Pendekatan Fiqih

image

Islam mazhab Syiah (Imamiyyah) dalam bidang fiqih ada dua pendekatan: akhbari dan ushuli. Akhbari adalah pendekatan tekstualis dan skripturalis yang mirip pendekatan Ahlul Hadis yang menolak prinsip-prinsip rasional dalam penyimpulan hukum-hukum agama (istinbathul hukm).

selengkapnya...

Mon, 23 Jan 2017 @21:27

Membedah Buku: Mengapa Saya Keluar dari Syiah? [7]

image

Memang bagi pembaca yang tidak jeli akan melihat bahwa riwayat itu mengindikasikan penghinaan pada Sayidah Fatimah az-Zahra as, tetapi jika kita lihat teks asli dan membacanya dengan teliti, maka akan jelaslah kebohongan yang diciptakan Husein al-Musawi.

selengkapnya...

Thu, 6 Aug 2015 @19:53

1 2 3 »

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved